PERSONALKOORDINATOR

For vår kunde innen oljebransjen søker vi etter en ferievikar til stillingen som personal koordinator.
Arbeidsted Tananger. Oppstart omgående, kortvarig oppdrag.
Arbeidsoppgaver:
Være hovedkontakt mellom bedrift og offshore personell
Håndtere og gjennomføre mannskapsskifte i samarbeid med kunde
Ha kontroll på/sjekke ansattes kompetanse, kurs og sertifikater
Booking av helikopter, fly, hotel og kurs for ansatte
Registrering, oppdatering og vedlikehold av personal data
Sjekking av timelister for offshore personell hver måned
Ansvarlig for fornuftig disponering av årsverket og sikre maksimal utnyttelse av tilgjengelige offshore dager
Sikre god og sunn dialog mellom bedrift og offshore ansatte, herunder også informsjon til og fra offshore anstte
Kvalifikasjoner:
Gode data kunnskaper, herunder kjennskap til SAP
God kjennskap til avtaleverk (OSA)
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk
Kjennskap til avtaleverk
Inkluderende og kontaktskapende
Personlige egenskaper:
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger Bedriftens HMS prosedyrer.
Kandidatene vi ser etter må være i stand til å jobbe med strenge tidsfrister og inneha gode oranisatoriske evner.
I tillegg må kandidaten kunne jobbe selvstendig, være inkluderende, kontaktskapende samt å styre egen
arbeidshverdag.
Søknad med CV sendes her
 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook