Leder for personellentreprise & prosjektledelse innen logistikk - spesialfelt Borelogistikk

Kandidaten vi ser etter har erfaring fra prosjektledelse og har logistikk- og boreforståelse.
Ønsker du å være med på en spennende og utfordrende leder- og prosjektstyrings stilling i en entreprise inne hos vår kunde som er et stort norsk oljeselskap?
Du skal lede en gruppe med logistikk-koordinatorer som sitter i ulike avdelinger hos vår kunde, knytte disse sammen og få dem til å fungere som et team og samtidig lansere forbedringer og status til kunden.
Vi søker deg som har noen års leder erfaring og gjerne 5 - 7 års logistikkerfaring fra en boreavdeling. Det er et krav til erfaring fra boring.
Erfaring med personellentrepriser er ønskelig. Erfaring fra arbeid direkte med en kunde eller med utleie til kunder er en fordel.
·       Du samarbeider godt og deler informasjon med andre på en naturlig måte.
·       Du er teamorientert, innovativ og må kunne presentere dine tanker og løsninger. 
·       Du har helhetsforståelse & evne til å engasjere og motivere.
·       Du stimulerer til selvforbedrende team, samt evner å utvikle medarbeidere og gjøre dem gode.
·       Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. 
 Entreprise leder vil ha noen av disse hovedoppgavene og egenskapene:
·       Disiplinert og god ledelsesrapportering til kunden
·       Styre prosjekter og følge disse tett opp og fortløpende rapportere til kunden.
·       Bygge kompetanse mot boring og brønn og bygge relasjoner
·       Stimulere til selvforbedrende team.
·       Holde faste teammøter, dele informasjon, delta på kundemøter.
·       Etterlevelse av kundens kulturrammeverk, gå foran som et godt eksempel i teamet og formidle annerkjennelse for gode leveranser
·       Sammen med sitt team utvikle nye løsninger innen logistikk for kunden
·       Gode kommunikasjonsevner norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 
Søknad med CV sendes her


 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook