Key Account Manager

For vår kunde Proplan søker vi etter en Key Account Manager med solid erfaring i bruk av ERP system innen fagområdet finans og logistikk, helst innen Visma Business eller Visma Global.

Arbeidsoppgaver:

Salgs- og markedsbearbeiding
Presentere produkter og løsninger
Ivareta eksisterende kunder og utvikle ny kundeportefølje
Være bindeledd mellom kunder og Proplans konsulenter

Relevant bakgrunn og personlige egenskaper:

Erfaring med kundebehandling og salg
Kunnskap innen IT og forretningsdrift
Kunnskap og forståelse av de ulike prosesser i en bedrift
Erfaring i bruk av ERP system innen fagområdet finans og logistikk, helst innen Visma Business eller Visma Global
Dyktig relasjonsbygger med godt nettverk i regionen
Gode kommunikasjonsevner, handlings- og resultatorientert

Vi tilbyr: 

Bedriften har en positiv markedsmessig og økonomisk utvikling - dette vil du nyte godt av. For den rette kandidat forutsettes det konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser. Du vil tilbys ansvar og handlefrihet innenfor rammene av selskapets satsningsområder. Langvarig oppdrag, med mulighet for fast ansettelse for rette vedkommende. 

Kritiske suksessfaktorer:

For at den nye Key Account Manager til Proplan skal lykkes med å møte de utfordringene som ligger i stillingen tror vi det er avgjørende å kunne sette seg inn i og forstå kundens forretningsprosesser og hva som er kritisk for hver enkelt kunde. Som Key Account Manager for Proplan bør man jobbe strukturert over tid med både eksisterende og nye kunder, og være aktiv i markedet med kundemøter og seminar for å kunne ha en god pipeline til enhver tid med gode prospekt. Proplan benytter Soluting Selling i sine salgsprosesser og det vil være en fordel å ha erfaring med å jobbe med denne eller liknede salgsmetodikk slik at man har sett nytten av å kunne jobbe strukturert med salg.  Videre vil det være avgjørende å samarbeide godt med både kunde og leveranseapparatet slik at forventinger til alle parter blir innfridd, og at man evner å kommunisere med mennesker på alle nivå i organisasjonen. For å lykkes som KAM kreves også et høyt aktivitetsnivåog evnen til å ha mange baller i luften til enhver tid. 

Søknad med CV sendes her.
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook