Innovasjonsmedarbeider

For en av våre kunder er vi på jakt etter en Innovasjonsmedarbeider. Vår kunde har ambisjoner om å bli den ledende leverandøren av smarte løsninger i en oljebransje i endring.

Dette er en nyopprettet stilling i en ny avdeling, og vi søker deg som kan styrke avdelingen med kompetanse innen digitalisering og innovasjon. 

Arbeidsoppgaver:

Fornye, forenkle og digitalisere prosesser
Øke fokuset på gevinstrealisering ved investering i ny teknologi
Kartlegge, prioritere og være pådriver for gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter i selskapet 

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning
Erfaring fra rigg bransjen
Teknologisk tyngde kombinert med god prosess- og organisasjonsforståelse
Erfaring fra innovasjonsprosjekter og digital endring
Forståelse for hvordan ny teknologi kan implementeres på en kostnadseffektiv måte 

Egenskaper:
Innovativ - produserer nye og innovative ideer, løsninger og tilnærmingsmåter
Systematisk tilnærming - planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
Effektiv kommunikasjon - kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, skriftlig og muntlig
Gjennomføring - etterlever organisasjonen regler og prosedyrer, er engasjert og utholdende og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
​Søknad med CV sendes her

 
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook