Business Controller

For vår kunde søker vi etter en Business Controller med oppstart omgående. Oppdragets varighet 3-6 måneder. Arbeidsted Forus. 

Arbeidsoppgaver:
Ta del i å effektivisere, samt ha delansvar for prosjekt- og selskapskontroll
Interne analyser. Ta del i å forbedre, effektivisere og ha delansvar for bedriftens interne rapporterering og verktøy
Utarbeide fakturagrunnlag for noen av de større prosjektene
Være delaktig i større prosjekter ved å følge opp prosjektøkonomi og prosjektleder, samt bistå i effektivisering og kvalitetssikring av selskapets innkjøpsrutiner
Bistå økonomisjef i likviditetsstyring
Bidra i fore casting og budsjettprosesser
Bistå i effektivisering av faktureringsprosessen
Bistå i oppfølging av regnskapsfører og revisjon

Ønskede kvalifikasjoner:
Minimum Bachelor i Finans/Økonomi
Du har 2 års relevant erfaring fra oljeindustrien
Evne til og raskt å ta til seg ny kunnskap og ansvar
Evne til å løse problemer og utfordringer selvstendig
Høy arbeidskapasitet, samt interesse for bedriftsøkonomi
God regnskapsforståelse og spesielt analytiske evner er viktig

Personlige egenskaper:
Serviceorientert og fleksibel
God kjennskap til MS Excel er et krav
Flytende i norsk og engelsk, både muntlig og skriftl
Domkirkeplassen 2, 4. et., 4006 Stavanger
Adresse
e-post
Følg oss på facebook